O1

badania i analiza wizerunku klienta / przygotowanie i wdrożenie strategii komunikacji z rynkiem finansowym (kapitałowym) / relacje z mediami i interesariuszami / copywriting / organizacja i współorganizacja wydarzeń specjalnych / świadczenie usług doradczych i prowadzenie dodatkowych działań w zakresie komunikacji z rynkiem finansowym / kapitałowym (IPO, M&A, Pre-IPO, restrukturyzacja) / zarządzanie sytuacją kryzysową