O2

badania i analiza wizerunku klienta / przygotowanie i wdrożenie strategii komunikacji wewnętrznej i/lub zewnętrznej / relacje z mediami i copywriting / wsparcie marketingowe / organizacja i współorganizacja wydarzeń specjalnych / usługi doradcze w zakresie prowadzenia działań sponsoringowych i polityki CSR / zarządzanie sytuacją kryzysową