O4

analiza sytuacji i identyfikacja interesariuszy / przygotowanie i realizacja strategii komunikacji / prowadzenie komunikacji z interesariuszami / copywriting / organizacja spotkań specjalnych / doradztwo strategiczne w zakresie komunikacji z interesariuszami